ASFALT & FORBEREDELSER VERT DRIVE AV BRØRNE ROGER OG RONNY BRULAND,
SOM BEGGE HAR OVER 20 ÅRS ERFARING INNAN ASFALT-ARBEID.

Vi er der for deg – når du treng asfaltering

Mange selskap er lett tilgjengeleg, så lenge det er mellom 08-16.00. Asfalt & Forberedelser er der for deg – når du treng det. Vi tilpassar oss kunden sitt behov, og kva som høver best for deg.

I det tanken om at du treng asfaltering slår deg – er det berre å ringe. Også på kveldstid. Om jobben er stor eller liten, så finn vi ut av kva du treng. Saman med våre samarbeidspartar løyser vi dei aller fleste oppdrag.

Vi tilbyr også gratis synfaring saman med kunde sju dagar i veka. Vi veit kor travel kvardagen til folk er – så vi tek gjerne ein synfaring og kartlegg ditt behov på laurdag og søndag også – om det passer det best.

Asfalt & Forberedelser tek på seg følgjande typar oppdrag:

• Asfaltering
• Fjerning av gammalt dekke
• Opparbeiding av nytt område
• Saging av asfalt
• Massetransport
• Gratis synfaring sju dagar/kveldar veka i samarbeid med kunde

Kontakt oss for ein uforpliktande prat om dine asfaltbehov.
Vi kjem også på gratis synfaring, sju dagar i veka.