Om oss

Roger Bruland byrja å jobbe i asfalteringsbransjen i 1996, og har etterkvart 20 års erfaring.

Ronny Bruland byrja på Førde Sementvarefabrikk si asfalteringsavdeling i 1988, og har sidan den gang jobba i over 20 år i bransjen

Vi er der for deg – når du treng asfaltering

Mange selskap er lett tilgjengeleg, så lenge det er mellom 08-16.00. Asfalt & Forbereldeser er der for deg – når du treng det. Vi tilpassar oss kunden sitt behov, og kva som høver best for deg.

I det tanken om at du treng asfaltering slår deg – er det berre å ringe. Også på kveldstid. Om jobben er stor eller liten, så finn vi ut av kva du treng. Saman med våre samarbeidspartar løyser vi dei aller fleste oppdrag.

Vi tilbyr også gratis synfaring saman med kunde sju dagar i veka. Vi veit kor travel kvardagen til folk er – så vi tek gjerne ein synfaring og kartlegg ditt behov på laurdag og søndag også – om det passer det best.

Asfalt & Forberedelser tek på seg følgjande typar oppdrag:

• Asfaltering
• Fjerning av gammalt dekke
• Opparbeiding av nytt område
• Saging av asfalt
• Massetransport
• Gratis synfaring sju dagar/kveldar veka i samarbeid med kunde